Tytuły FMJD online

379

Od blisko dwóch miesięcy działa już w pełni automatyczny system nadawania tytułów FMJD. Każda zainteresowana osoba (nie musi to być federacja!) może poprosić o tytuł. Rzecz jasna jeżeli wie, że ma ku temu podstawę! To jest pierwszy krok. Komu i za co należy się tytuł jest opisane w przepisach FMJD (Aneks 10) dostępnych na stronach FMJD.

W dużym skrócie tytuły są za wyniki lub poprzez wypełnienie norm. Czy mamy wszystkie potrzebne normy, można od pewnego czasy sprawdzić online na swojej karcie. Należy też pamiętać, że w przypadku mi(f) i gmi(f) oprócz norm potrzebne jest też osiągnięcie limitu rankingowego. Najniższy tytuł fmjd – cmf(f) zdobywa się wyłącznie za wyniki, przekroczenie rankingu lub odpowiedni wynik (znów odsyłam do aneksu 10 po szczegóły).

Gdy już wiemy co i jak wypełniamy formularz na stronach fmjd.

Procedura się rozpoczyna z chwilą gdy skarbnik FMJD zaznaczy w systemie, że wniosek został opłacony. Wówczas system wysyła maila do Komisji Technicznej FMJD. Jeżeli komisja potwierdzi, że tytuł faktycznie się należy, to na podany przy wypełnianiu wniosku mail otrzymamy link do dyplomu. Krótki czas po tym tytuł zostanie też odnotowany w bazie danych FMJD.

Nieco inaczej jest w przypadku tytułów sędziowskich. Tutaj również wnioskować może zainteresowana osoba. Wówczas Komisja Techniczna ma obowiązek poprosić o opinię macierzystą federację. To może wydłużyć sprawę. Opinia to nie jest wiążąca dla Komisji Technicznej! Po pozytywnej lub negatywnej opinii Komisji Technicznej FMJD ostateczną decyzją podejmuje Zarząd FMJD. Jeżeli jest ona pozytywna, zainteresowany otrzymuje link do dyplomu.

Przy rejestracji można też poprosić o wysłanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu pocztą, ale to jest usługa dodatkowo płatna.

Warto pamiętać, że wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Może być zwrócona jedynie w sytuacji gdyby wystąpiły błędy formalne po stronie FMJD (na przykład przekłamanie w informacji na stronach FMJD).

Tytuł cmf(f) mogą aktualnie otrzymać następujący nasi zawodnicy:

 1. Bańkowska Marta CMF
 2. Cegielła Jan CMF
 3. Czarnota Marcin CMF
 4. Dudkiewicz Karol CMF
 5. Dziubek Sławomir CMF
 6. Graczyk Janusz CMF
 7. Grzesiak Marcin CMF
 8. Jakubik Damian CMF
 9. Kosmala Andrzej CMF
 10. Mamet Piotr CMF
 11. Przymusiński Tadeusz CMF
 12. Sekula Jan CMF
 13. Siuda Grzegorz CMF
 14. Słapiński Andrzej CMF
 15. Łukomska Aleksandra CMFF