IMP 1982 – kobiety

Sędzia Główny: Jan Kotek

Wiadomości Sportowe 16/1982