IMP 1988

Poraj k/Poczesnej 18-24 IV 1988
 1. Leon Mikulicz     +40 +11 +17 =5 +16 =2 +8 =3 =7 +13 =4 +12 =6  20  I
 2. Alexander Presman (1) +50 +16 +21 +8 =5 =1 =4 =7 =3 +10 +13 =6 +11  20
 3. Miłaił Gałaszow (1)  =19 +54 +6 =4 +35 =8 +5 =1 =2 =7 +10 +13 +17  20
 4. Ryszard Sawczyk    =54 +44 +12 =3 +11 =17 =2 =6 =5 +15 =1 =7 =8  17  II
 5. Marek Kuciński     +30 +23 +22 =1 =2 =7 -3 +35 =4 +12 =8 =10 =15  17  III
 6. Jan Sekuła       +42 =10 -3 +30 +34 -21 +14 =4 +11 =20 +7 =2 =1  17
 7. Arunas Norvaishas (1) +37 =12 +15 +36 =18 =5 +21 =2 =1 =3 -6 =4 =14  16
 8. Andrzej Martko     +39 +25 +35 -2 +15 =3 -1 =11 -12 +34 =5 +16 =4  16
 9. Ryszard Grzelak    -43 +49 =45 +57 =38 -10 =41 =32 +36 =18 =34 +23 +24  16
10. Piotr Paluch      +27 =6 =18 -35 +33 +9 =22 +20 +17 -2 -3 =5 =12  15
11. Tomasz Balcerowicz   +58 -1 +14 +13 -4 =28 +38 =8 -6 +19 =31 +18 -2  15
12. Stanisław Markowski  +57 =7 -4 -14 +45 +54 +28 =17 +8 -5 +20 -1 =10  15
13. Andrzej Drygacz    =44 =14 +50 -11 +40 =35 +32 +22 +16 -1 -2 -3 +31  15
14. Andrzej Słapiński   =18 =13 -11 +12 +25 =26 -6 =29 +32 +30 =17 =24 =7  15
15. Tadeusz Frączek    =20 +53 -7 +45 -8 =19 +27 +25 +49 -4 =24 =17 =5  15
16. Sławomir Wróbel    +48 -2 +39 +23 -1 =36 =34 +21 -13 =25 +37 -8 +30  15
17. Andrzej Grodecki    +49 +19 -1 =34 +36 =4 +18 =12 -10 =24 =14 =15 -3  14
18. Andrzej Kosmala    =14 +20 =10 +25 =7 =22 -17 =34 =30 =9 +19 -11 =27  14
19. Leszek Stefanek     =3 -17 =42 =20 +49 =15 =29 +28 +21 -11 -18 +35 =26  14
20. Piotr Chmiel      =15 -18 =37 =19 +50 +23 +26 -10 +35 =6 -12 =31 =29  14
21. Janusz Graczyk     +55 +43 -2 =32 +31 +6 -7 -16 -19 =27 =22 =37 +36  14
22. Sławomir Dziubek    +51 +38 -5 =26 +29 =18 =10 -13 -24 =49 =21 =27 +37  14
23. Jerzy Lewandowski   +24 -5 =28 -16 +55 -20 =39 +44 =29 =26 +48 -9 +42  14
24. Mariusz Bryła     -23 =30 =47 =39 =46 =33 +54 +26 +22 =17 =15 =14 -9  14
25. Józef Bajdak      +59 -8 +41 -18 -14 +47 +44 -15 +54 =16 =29 =26 =28  14
26. Ryszard Stencel    +45 =36 =34 =22 =32 =14 -20 -24 +51 =23 +40 =25 =19  14
27. Jarosław Rakowski   -10 =42 +55 =28 =30 =29 -15 +52 =34 =21 +38 =22 =18  14
28. Vladimir Rejc (2)   +33 -35 =23 =27 +37 =11 -12 -19 +46 -31 +39 +34 =25  14
29. Tadeusz Przymusiński  +47 =34 -36 +44 -22 =27 =19 =14 =23 +50 =25 =30 =20  14
30. Stanisław Michalak   -5 =24 +56 -6 =27 +37 =31 +38 =18 -14 +49 =29 -16  13
31. Józef Łopuszyński   =53 =41 +43 =38 -21 =44 =30 =40 =50 +28 =11 =20 -13  13
32. Andrzej Olejniczak   =41 =55 +52 =21 =26 =38 -13 =9 -14 -40 +56 +49 =33  13
33. Wojciech Rakowski   -28 -52 +58 +43 -10 =24 =51 -45 +53 =39 =36 +38 =32  13
34. Stanisław Urbanek   +56 =29 =26 =17 -6 +39 =16 =18 =27 -8 =9 -28 =43  12
35. Jan Ziółtkowski    +52 +28 -8 +10 -3 =13 +36 -5 -20 -37 +45 -19 =40  12
36. Zbigniew Szymczak   +60 =26 +29 -7 -17 =16 -35 +39 -9 =45 =33 +50 -21  12
37. Zdzisław Porochnicki  -7 =57 =20 +42 -28 -30 +43 =51 +41 +35 -16 =21 -22  12
38. Jerzy Konwerski    +46 -22 +40 =31 =9 =32 -11 -30 =45 +44 -27 -33 +49  12
39. Jerzy Ślusarczyk    -8 +59 -16 =24 +56 -34 =23 -36 +43 =33 -28 =41 +51  12
40. Eugeniusz Woźnica    -1 +58 -38 +52 -13 -41 +53 =31 =42 +32 -26 =48 =35  12
41. Janusz Irla      =32 =31 -25 =46 =47 +40 =9 -49 -37 =42 =44 =39 +50  12
42. Eugeniusz Anisow    -6 =27 =19 -37 -52 +60 +47 -50 =40 =41 +46 +51 -23  12
43. Krzysztof Agata     +9 -21 -31 -33 -51 +59 -37 =48 -39 +60 +53 +44 =34  12
44. Jerzy Tukiendorf    =13 -4 +51 -29 +57 =31 -25 -23 +52 -38 =41 -43 +55  11
45. Jan Mamet       -26 +60 =9 -15 -12 -51 +56 +33 =38 =36 -35 =47 =52  11
46. Vojko Kovacić (2)   -38 =51 =53 =41 =24 =52 -49 +58 -28 =56 -42 +54 =48  11
47. Edward Radzimirski   -29 =56 =24 =53 =41 -25 -42 =57 +58 -51 =55 =45 +59  11
48. Bronisław Szpiłyk   -16 -50 =60 -56 +59 -58 =57 =43 +55 +54 -23 =40 =46  11
49. Bogusław Szelest    -17 -9 +59 =50 -19 +56 +46 +41 -15 =22 -30 -32 -38  10
50. Kazimierz Szpiłyk    -2 +48 -13 =49 -20 +57 =52 +42 =31 -29 =51 -36 -41  10
51. Stanisław Trzcinka   -22 =46 -44 -54 +43 +45 =33 =37 -26 +47 =50 -42 -39  10
52. Adam Kozłowski     -35 +33 -32 -40 +42 =46 =50 -27 -44 -58 +60 =59 =45  10
53. Włodzimierz Adamski  =31 -15 =46 =47 -54 =55 -40 +59 -33 =57 -43 =60 +58  10
54. Mieczysław Kuciński   =4 -3 -57 +51 +53 -12 -24 +55 -25 -48 =58 -46 =60  9
55. Kazimierz Polec    -21 =32 -27 +60 -23 =53 =58 -54 -48 =59 =47 +57 -44  9
56. Roman Walisiak     -34 =47 -30 +48 -39 -49 -45 +60 +59 =46 -32 =58 -57  9
57. Janusz Andrzejewski  -12 =37 +54 -9 -44 -50 =48 =47 =60 =53 -59 -55 +56  9
58. Henryk Rowiński    -11 -40 -33 =59 =60 +48 =55 -46 -47 +52 =54 =56 -53  9
59. Grzegorz Kotek     -25 -39 -49 =58 -48 -43 +60 -53 -56 =55 +57 =52 -47  7
60. Jan Turkiewicz     -36 -45 =48 -55 =58 -42 -59 -56 =57 -43 -52 =53 =54  5

(1) ZSRR, (2) Jugosławia
Wiadomości Sportowe 19/1988