IMP 2001

XXV MP, Finał Czarnków 1-8.IV.2001
XXV MP, Finał Czarnków 1-8.IV.2001
Półfinał Mistrzostw Polski
Tuchola 1-4 marca 2001

 1 Mirosław Kobyliński   +22 =8 +14 =2 =11 =16 +12 =3 +7  13
 2 Stanisław Urbanek    +26 +13 +16 =1 +9 -3 =5 =7 =4  12 (77)
 3 Tomasz Bieniek      =19 +21 =9 +12 =8 +2 =7 =1 =5  12 (75)
 4 Ryszard Sawczyk     +24 +23 =7 -9 =10 +6 =8 +13 =2  12 (74)
 5 Piotr Paluch       +15 =14 -8 +19 +17 =9 =2 +16 =3  12 (72)
 6 Ernest Kawecki      -7 +32 +13 -10 +20 -4 +22 +12 +16  12 (67)
 7 Marcin Stec        +6 +12 =4 =8 =16 +11 =3 =2 -1  11 (80)
 8 Piotr Kus        +30 =1 +5 =7 =3 =10 =4 =9 =11  11 (80)
 9 Leszek Stefanek     +27 +11 =3 +4 -2 =5 =16 =8 =10  11 (78)
10 Andrzej Słapinski    =21 -19 +18 +6 =4 =8 +14 =11 =9  11 (72)
11 Tadeusz Przymusiński   +18 -9 +19 +20 =1 -7 +23 =10 =8  11 (69)
12 Radosław Wika      +32 -7 +22 -3 +14 +15 -1 -6 +20  10 (71)
13 Przemysław Oderkiewicz  +25 -2 -6 -17 +31 +19 +15 -4 +22  10 (67)
14 Witold Minkiewicz    +31 =5 -1 +24 -12 +26 -10 =20 +21  10 (64)
15 Bartosz Zapart      -5 =17 =25 +30 +21 -12 -13 +28 +23  10 (59)
16 Jacek Pawlicki      +29 +20 -2 +23 =7 =1 =9 -5 -6  9 (74)
17 Edward Wilczewski    -20 =15 +21 +13 -5 -23 =24 =26 +27  9 (59)
18 Edward Kulewicz     -11 =28 -10 +27 -26 -21 +31 +32 +29  9 (50)
19 Jerzy Tukiendorf     =3 +10 -11 -5 =24 -13 +29 =25 =26  8 (67)
20 Tadeusz Malinowski    +17 -16 +27 -11 -6 =24 +25 =14 -12  8 (65)
21 Piotr Stryszyk      =10 -3 -17 +28 -15 +18 +27 =23 -14  8 (64)
22 Stanisław Jędrzejewski  -1 +30 -12 +29 =23 =25 -6 +24 -13  8 (62)
23 Andrzej Jeszke      +28 -4 +26 -16 =22 +17 -11 =21 -15  8 (62)
24 Kazimierz Stryszyk    -4 =25 +28 -14 =19 =20 =17 -22 +32  8 (57)
25 Mateusz Wach       -13 =24 =15 =26 +29 =22 -20 =19 =30  8 (55)
26 Wojciech Stryszyk     -2 =31 -23 =25 +18 -14 =28 =17 =19  7 (58)
27 Edwin Górski       -9 +29 -20 -18 =30 +32 -21 +31 -17  7 (51)
28 Damian Reszka      -23 =18 -24 -21 +32 +30 =26 -15 -31  6 (51)
29 Leszek Kłosek      -16 -27 +32 -22 -25 +31 -19 +30 -18  6 (51)
30 Przemysław Kosobudzki   -8 -22 +31 -15 =27 -28 +32 -29 =25  6 (50)
31 Leszek Napiontek     -14 =26 -30 +32 -13 -29 -18 -27 +28  5
32 Zbigniew Kierski     -12 -6 -29 -31 -28 -27 -30 -18 -24  0