Używaj dla siebie. Nie publikuj. Cytujesz – zawsze podawaj źródło informacji.