Projekt Kodeksu

537

Zgodnie z deklaracją, którą złożyłem we wrześniu ubiegłego roku na naszym Walnym w Dąbkach przygotowałem projekt zmienionego Kodeksu Warcabowego. Jest dostępny na moich stronach w menu PUBLIKACJE.

Największe zmiany związane są z propozycją przejścia całkowicie na system rankingowy FMJD. Z oczywistych powodów system rankingowy PZWarc od wielu już lat nie jest przez zawodników traktowany poważnie. To samo dotyczy zasad zdobywania tytułów. Zmian jest więcej, ale te są chyba najbardziej istotne.

Zanim oficjalnie przekażę dokument Zarządowi PZWarc z prośbę o wdrożenie procedury jego oficjalnego zatwierdzenie, proszę o ewentualne uwagi/komentarze. Nie będę odpowiadał na uwagi pisane na FB. Uwagi proszę przysyłać do końca sierpnia w mailach: jacek@4draughts.com